Foto

Om Viared Företagsförening (VFF)

Detta är Viared Företagsförening:                                                                           

  • Ett forum där medlemsföretagen samlas kring viktiga gemensamma frågor.
  • En källa till inspiration att göra Viared till Sveriges bästa företagspark.
  • En slagkraftig enhet gentemot omvärlden, stat, kommun och myndigheter
  • En förening som skapar bra miljö och utvecklar ett miljötänkande som gynnar alla
  • En förening som skapar och utvecklar utbyte av erfarenhet, affärsmöjligheter och information mellan medlemsföretagen

 

Arbetet i Viared Företagsförening bygger på aktiva och engagerade medlemmar, som deltar i olika projekt. Förutom en målinriktad Styrelse finns tre arbetsgrupper.

Idag har föreningen 133 medlemsföretag med ca 5.000 anställda.

Genom att samlas i Viared Företagsförening får vi en oslagbar tyngd, bredd och kompetens i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för våra företag och anställda.