14 år med Viared Företagsförening

14 år med Viared Företagsförening

Styrelsen, arbetsgrupper och andra engagerade medlemmar har under 14 års tid utvecklat Viareds Förtagspark                

 

Samverkan

samverkan

 

 • Business to business
 • Föreningsmöten
 • Visionsarbete
 • Golftävling
 • Studiebesök
 • Inköpsavtal
 • Utförsäljningar
 • Sprinklertest
 • Bevakning
 

Påverkan

Cykelväg

 • Mer industrimark
 • Kollektivtrafik
 • Trafikmiljö
 • Cykel - gångvägar
 • Parkering
 • Serviceetablering
 • Fiber/Bredband
 

Miljö

flygfoto

 

 

 • Optimerad avfallshantering
 • Bäst skötta tomt
 • Röjning
 • Betesdjur
 

Information

katalog

 

 • www.viared.se
 • e-mail info
 • Samverkansbroschyr

Vialla AB

 • ViaredInfo
 • Viaredskarta
 • Informationsskyltar
 • Gatuskyltar