Foto

Pågående projekt

Busslinje 120

Genom ett gott samarbete mellan Västtrafik och VFF har fått till en ny bussförbindelse mellan Göteborg och Viared.

Betesdjur på marken mot R40

Borås Stad och VFF har ett samarbetsavtal för betesdjur, utefter R40. Den östra delen har nötboskap och den västra delen är betesmark för får.

Gång- och cykelvägar genom Viared

Under 2014 och 2015 byggdes nätet av gång/cykelvägar ut väsentligt i Viared. I de nya områdena är gång- och cykelvägarna en naturlig del i planeringen.

Röjning av sly utefter R40

VFF har lobbat för att röjning av sly ska ske utmed R40 i Viared såsom det sker genom Borås Centrum. Detta är nu genomfört.

Centrumbildning

Viared behöver mer service, handel, pendelparkering och kanske också ett resecentrum. VFF deltar som samtalspartner i planeringen av befintliga och nya områden i Viared.

Lastbilsparkering

Idag finns en privat driven långtradarparkering, men trafiken ökar och även behovet av mer uppställningplatser för tunga trafikfordon.