Foto

Samarbetspartners

Borås Stad

Viared Företagsförening har ett givande samarbete med Borås Stad inom olika områden. Två gånger per år diskuteras möjligheter till ständiga förbättringar inom Viareds Företagspark. Styrelsen tillsammans med företrädare för olika avdelningar inom Borås Stads förvaltning arbetar för att finna gemensamt fördelaktiga lösningar på olika projekt.

Västtrafik

Genom att förse Västtrafik med information från våra Viaredsföretag om medarbetares bostadsorter, start och sluttider på jobbet har vi fått till stånd tätare turlistor, som avsevärt underlättar bussåkandet. Direktbuss från Göteborg är den senaste nyheten. www.vasttrafik.se

Vialla AB

Vialla AB ansvarar för Viaredskartan, infartstavlor samt gatuskyltar i området.
ViaredInfo kommer ut fyra gånger per år. www.vialla.se

Marcus Hedelin

Marcus Hedelin, Speed Group, är marknadskoordinator för VFF.
Har du synpunkter eller idéer, skicka ett e-mail till info@viared.se