Foto

Vår affärsidé

Vår affärsidé handlar om både nytta och nöje!

Vi vill verka för en fungerande infrastruktur i Viared för företag och anställda.

Vi vill skapa ett bra företagsklimat och en kreativ miljö för alla som arbetar i området.

Vi vill etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

Vi vill verka för affärsutbyte, men också samverka i större projekt mellan medlemsföretagen.

Vi vill, med den tyngd vi har som grupp, verka för en positiv samhällsutveckling i Viaredsområdet genom att hålla täta kontakter med Borås Stad och dess förvaltningsorgan.

Vi vill skapa en bra miljö och ett  miljömedvetande i Viareds Företagspark.