VFF Vision 2022

 

1. Mera liv i området.

Centrum/mötesplatser med matställen, övernattningsmöjligheter, dagis, vårdcentral, frisör, tandläkare, servicebutiker, hunddagis.Gym, motion, upplysta spår både för klassiker och motio-närer och promenadstigar för rekreation och pauser.

 

2. Behåll och utveckla områdets attraktionskraft

Byggnader och miljö skall andas energi och framåtanda. Behåll parkkänslan och arbeta för trygghet i området. Bygg säkra gång och cykelvägar. Gemensamt ansvar och samarbete.

 

3. Stora skyltar och portar till Viared

Besökare skall både se och tydligt känna att "Nu åker vi in i Viared Företagspark." Tydlig skyltning mot riks 40.

 

4. Marknadsföra Viared

Visa och berätta om Viared både för anställda och besökare.Detta kan exempelvis ske genom trycksaker, guider, utställningsplatser, utvecklad hemsida och andra digitala medier. Dessa insatser gör vi gärna i samarbete med Borås Stad.Våra medlemsföretag är en viktig resurs i detta arbete. Till exempel genom att ha informationsmaterial om företagsparken i sina receptioner.

 

5. Idé/ kunskapscentrum

Samarbeten med universitet och högskolor och utbildningar förlagda hit.Kompetensutveckling och kunskapsutbyten mellan företagen. Initiera lämpliga grund-och yrkesutbildningar.

 

6. Utveckla varumärket Viared

Vi arbetar, tillsammans med Borås Stad, för att bygga Viared och Viared Företagspark som väl kända varumärken:

Det skall vara positivt att nämna att vi finns på Viared.

Det skall vara attraktivt för nya företag att söka sig hit.

Det skall vara positivt, och en känsla av stolthet att säga att man arbetar på Viared.

Det skall vara attraktivt att söka jobb på Viared.

 

7. Infrastruktur på kort och lång sikt

Säker trafikmiljö inom hela området.

Kollektivtrafiken måste kontinuerligt förbättras. Snabb och tät lokaltrafik till och från Borås centrum.

Busstrafik från och till Göteborg skall göra snabbstopp i Viared där matartrafik möter och lämnar.

Tänk tunnelbana eller fjärrstyrda skyttlar på sikt.

 

8. Nätverka i Västsverige

Visa Göteborg och övriga Västsverige att Viared är ett bra alternativ för etableringar, jobb och karriär.

 

9. IT- och elförsörjning

Utveckla, definiera krav. Bättre mobiltäckning, säkrare el och it.

Arbeta för säker energiförsörjning med minimal miljöpåverkan.

Tänk företagsparken som nettoexportör av energi på sikt.

 

10. Viared växer

Säkerställ kontinuerlig tillgång på industrimark.

Med fler företag och flera anställda finns större möjligheter att genomföra visionen. Idag har VFF 128 medlemsföretag. 2022 kan vi vara upp emot 200.

 

Tillsammans skapar vi framtidens företagspark