Foto

Styrelse

Ordförande har ordet

Samverkan ger styrka

Mikael -1-beskuren

För femton år sedan grundades Viared Företagsförening och idag är nästan alla företag i Viared medlemmar. Redan från början har samverkan och engagemang varit ledande begrepp i föreningen. Många medarbetare är engagerade i styrelse och arbetsgrupper och resultatet finns i genomförda projekt och i knutna personkontakter mellan företagen.

Tillsammans har vi i Viareds Företagspark kraft för utveckling, både för företag och för medarbetare. Genom www.viared.se får vi möjligheter att kommunicera med varandra.

Mikael Rosendahl
Ordförande, Viared Företagsförening 

Styrelsen

Ordförande och styrelseledamöter väljs på två, och suppleant på ett år på Årsmötet.

Nuvarande styrelse 2017

 

Kommande möten:

Styrelsemöte 11:e januari
En eftermiddag om företagssäkerhet 7:e februari
Möte med Borås Stad 9:e mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vision2022