Styrelse

Ordförande har ordet

 Lidskog

Samverkan ger styrka

För sexton år sedan grundades Viared Företagsförening och idag är nästan alla företag i Viared medlemmar. Redan från början har samverkan och engagemang varit ledande begrepp i föreningen. Många medarbetare är engagerade i styrelse och arbetsgrupper och resultatet finns i genomförda projekt och i knutna personkontakter mellan företagen.

Tillsammans har vi i Viareds Företagspark kraft för utveckling, både för företag och för medarbetare. Genom www.viared.se får vi möjligheter att kommunicera med varandra.

Thomas Lidskog
Ordförande, Viared Företagsförening 

Styrelsen

Ordförande och styrelseledamöter väljs på två, och suppleant på ett år på Årsmötet.

Nuvarande styrelse 2018

 

Kommande möten:

En eftermiddag om företagssäkerhet 7:e februari
Möte med Borås Stad 9:e mars  
Styrelsemöte 14:e mars
Årsmöte 21 mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 vision2022