dela
Om oss

Om Viared Företagsförening

01

Om föreningen

Viared Företagsförening verkar för att etablera samarbete mellan medlemsföretagen för att få en styrka och bredd utåt som alla kommer att ha glädje av, både företag och anställda. Arbetet i Viared Företagsförening bygger på aktiva och engagerade medlemmar, som deltar i olika projekt.

Genom att samlas i Viared Företagsförening får vi en oslagbar tyngd, bredd och kompetens i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för våra företag och anställda.


Idag har föreningen 134 medlemsföretag med ca 6500 anställda.


  Vi är:
 • Ett forum där medlemsföretagen samlas kring viktiga gemensamma frågor.
 • En gemensam kraft för att göra Viared till Sveriges bästa företagspark.
 • En slagkraftig enhet gentemot omvärlden, kommun och myndigheter.
 • En förening som skapar bra miljö och utvecklar ett miljötänk som gynnar alla.
 • En förening som skapar och utvecklar erfarenhetsutbyten, affärsmöjligheter och information mellan medlemsföretagen.
02

syfte med vff

1. Vi vill verka för en fungerande infrastruktur i Viared för företag och anställda.

2. Vi vill skapa ett bra företagsklimat och en kreativ miljö för alla som arbetar i området.

3. Vi vill etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

4. Vi vill verka för affärsutbyte, men också samverka i större projekt mellan medlemsföretagen.

5. Vi vill, med den tyngd vi har som grupp, verka för en positiv samhällsutveckling i Viaredsområdet genom att hålla täta kontakter med Borås Stad och dess förvaltningsorgan.

6. Vi vill skapa en bra miljö och ett miljömedvetande i Viareds Företagspark.

”Tillsammans skapar vi framtidens företagspark.”

03

detta har vi gjort

Sedan bildandet 2002 har föreningen sett till att förstärka medlemmarnas möjlighet att utvecklas i Viared. Även anställda som arbetar i Viared har upplevt en markant förändring sedan föreningen bildades. Detta är några av sakerna vi har utfört:

 • Utökandet av kollektivtrafiken med linje 20 och 120.
 • Utbyggnad av cykelbanor.
 • Påverkat Borås Energi att investera i fjärrvärme och dubbelmatat "sprinklervatten" på hela Viared Västra.
 • Varit med kring Viareds Motionspark och utegymmet.
 • Fixat röjningar kring vägarna så att våra hus syns bättre.
 • Arrangerat många väl besökta medlemsmöten med olika inriktning.
 • Tagit gemensamma initiativ för säkerheten i Viared.
 • Tagit gemensamma initiativ för kommunikation, inte minst när det gäller fiber/mobiltäckning i området.
 • Årliga möten med Borås Stads ledning, där bägge parter avrapporterar viktiga händelser och projekt.
 • Trafiksituationen är en ständigt aktuell fråga. En viktig fråga i närtid är Boråstorpsmotet.
04

Ordförande har ordet

För 16 år sedan grundades VFF

För sexton år sedan grundades Viared Företagsförening och idag är nästan alla företag i Viared medlemmar. Redan från början har samverkan och engagemang varit ledande begrepp i föreningen. Många medarbetare är engagerade i styrelse och arbetsgrupper och resultatet finns i genomförda projekt och i knutna personkontakter mellan företagen.

Tillsammans har vi i Viareds Företagspark kraft för utveckling, både för företag och för medarbetare. Genom www.viared.se får vi möjligheter att kommunicera med varandra.Thomas Lidskog
Ordförande, Viared Företagsförening

Thomas-Lidskog

Samarbetspartners

Borås Stad

Viared Företagsförening har ett givande samarbete med Borås Stad inom olika områden. Två gånger per år diskuteras möjligheter till ständiga förbättringar inom Viareds Företagspark. Styrelsen tillsammans med företrädare för olika avdelningar inom Borås Stads förvaltning arbetar för att finna gemensamt fördelaktiga lösningar på olika projekt.

Västtrafik

Genom ett tätt samarbete med Västtrafik har vi fått till stånd tätare turlistor som avsevärt underlättar bussåkandet. Direktbuss från Göteborg är en av de senaste nyheterna.

ViAlla

Vialla AB ansvarar för Viaredskartan, infartstavlor samt gatuskyltar i området. ViaredInfo kommer ut fyra gånger per år.

Marcus Hedelin

Marcus Hedelin, Speed Group, är marknadskoordinator för VFF. Har du synpunkter eller idéer, skicka ett e-mail till info@viared.se

Mpire

Mpire är den digitala marknadsföringsbyrå som vi anlitade för att ta fram vår nya webbsida och uppdatera vår Facebook-sida. Mpire är en digital marknadsföringsbyrå som tillhandahåller lösningar inom marknadsföring, branding och webb/IT. Med en bred kompetens och internationell erfarenhet vägleder Mpire företag mot tillväxt.

Borås Näringsliv

Borås Näringsliv är en förening för alla företag i Borås som vill vara med att påverka. Föreningen är också delägare i BORÅS TME AB, ett tillsammans med Borås Stad gemensamt ägt bolag som verkar för stadens utveckling av turism, möten och event, med mera.
Viared Företagsförening är stolta medlemmar i Borås Näringsliv